หัวใจ ไม่มีเหตุผล

posted on 29 May 2009 11:03 by perfectlove in Godislove

 เหตุผล คือ สิ่งที่ทำให้คนอยู่ด้วยกันในสังคมได้ ในสังคมแต่ละคนต่างมีเหตุผลของตัวเอง เหตุผลของเราอาจไปขาดกับเหตุผลคนอื่น เช่นกันเหตุผลของคนอื่นก็อาจขาดกันกับเหตุผลของเรา สังคมที่จะพัฒนาได้ คือ การยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องและเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วย

แต่สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล คือ ความรัก การรักใครสักคนอาจไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล เพราะนั่นมาจากใจ ใครคนหนึ่งอาจยอมตายเพื่อเราโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล เพียงแค่เขามีความรักต่อเรา รักเป็นสิ่งที่มาจากใจ ใจไม่มีใครสามารถบังคับได้เข้าหลักวิทยาศาสตร์นิดหนึ่ง

ใจ มีกล้ามเนื้อชนิดที่ต่างจากกล้ามเนื้อทั่วไปในร่างกาย และไม่มีในส่วนอื่นๆของเราร่างกายและกล้ามเนื้อส่วนนี้ เรียกว่า กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจทำงานเองอัติโนมัติ ไม่ต้องสั่งการ มันจะทำงานตั้งแต่เราิเริ่มอยู่ในท้องของแม่ และหากวันใดกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงาน นั่นก็หมายถึง คนเราก็จะตาย ดังนั้นและหัวใจเป็นสิ่งที่อยู่เหนือบังคับ ไม่มีใครคนใดบังคับใจของใครได้ และก็ไม่อาจบังคับใจตนได้แต่ร่างกายเรามี ความคิด จึงทำให้เรามีเหตุผล พร้อมที่จะให้สั่งการร่างกายของเราได้ ความคิด เหตุผล เป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์เลยทีเดีย

 

Comment

Comment:

Tweet