แม่มีความรัก(ต่อลูก)

posted on 30 Apr 2009 13:45 by perfectlove in Godislove

สิ่งสำคัญที่สุด

...จงฝึกตนในทางธรรม  เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง  ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย

1 ทิโมธี  4:7 – 8

 

ดิฉันตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้  เห็นข้อความที่ลูกสาวเขียนวางไว้บนพระคัมภีร์  “แม่คะ  ช่วยปลุกลูกตอนเจ็ดโมงเช้าด้วย  วันนี้ลูกต้องไปทำงานแต่เช้า  รัก  มิ้น”

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาในขณะที่ลูก ๆ  เติบโตขึ้น  ดิฉันเห็นข้อความต่างๆ  มากมาย  เช่น  “แม่คะ  วันนี้อย่าลืมไปรับลูกที่โรงเรียน”  หรือ “แม่คะ  เช้านี้ช่วยเอาเสื้อผ้าของลูกใส่ในเครื่องซักผ้าด้วย”  ข้อความเหล่านั้นมีสาระแตกต่างกันไปแต่ลูก    จะวางมันไว้บนพระคัมภีร์เสมอ เพราะพวกเขาแน่ใจว่าดิฉันจะมองเห็นเมื่อตื่นขึ้นมา

การหาเวลาเพื่ออ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน เหมือนกับที่ดิฉันทำทุกเช้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตตลอดเวลาที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ดิฉันมอบเวลาชั่วโมงแรกของวันเพื่ออยู่กับพระเจ้า  ดิฉันแน่ใจว่าไม่เคยรู้อย่างถ่องแท้ว่าการกระทำเช่นนั้นจะมีผลต่อครอบครัวอย่างไรบ้าง  แต่พวกเขาไม่เพียงแต่เห็นถึงการอุทิศตนต่อพระเจ้า  หากยังรับรู้ถึงผลของการอธิษฐานที่มีต่อชีวิตของพวกเราอีกด้วย  ขณะที่นั่งอธิษฐานในเช้าวันนี้  ดิฉันอธิษฐานขอให้ลูก ๆ  รับรู้ถึงความรักของพระคริสต์ในชีวิตประจำของพวกเขาแต่ละคน

ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลก  ขอบพระคุณสำหรับสัมพันธภาพส่วนตัวที่ทรงมอบให้แก่ข้าพระองค์ทุกคน  โปรดประทานแรงปรารถนาที่จะใช้เวลากับพระองค์ทุก ๆ วัน  ทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้า  อาเมน  

ที่มา : www.jilthailand.org 

edit @ 4 May 2009 17:16:58 by perfectlove

Comment

Comment:

Tweet

ถ้าไม่ลุกขึ้นมาอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ตอนเช้าแล้วล่ะก้อ..จะรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปเลย

เหมือนเวลามีแฟนแล้วไม่ได้คุยกันซักวันแทบขาดใจ กับพระคริสต์เป็นยิ่งกว่านั้น..

big smile

#3 By Mika on 2009-05-15 16:25

สลิด...ซุ่มมาทำ...เชอะ

#2 By robocon on 2009-05-14 09:11

ทราบซึ้งใจ

#1 By E.T.*** on 2009-05-05 15:54