หากจะรักจงรักด้วยใจ

posted on 27 Apr 2009 17:15 by perfectlove in Godislove

      จากเรื่องของคนในยุคปัจจุบัน  ย้อนกลับไปดูเรื่องราวการเอาชนะอุปสรรคของคนในอดีตกันบ้าง   ซึ่งหากเกิดในปัจจุบัน  ก็คงจะฮือฮาไม่น้อยเป็นเรื่องราวที่มีบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์

     ชาย สี่ คนมีเ พื่่อนที่ป่วยเป็นอัมพาตอยู่คนหนึ่ง  ไ ด้ยินว่า พระเ ยซูรักษาคนใ ห้หายจากความเจ็บป่วยได้และได้ข่าวว่าพระองค์มาประทับอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองของเขา  จึงพากันหามเพื่อนที่เป็นอัมพาตไปหาพระองค์  แต่พอไปถึงกลับเข้าบ้านนั้นไม่ได้   เพราะคนแน่นมาก  จึงปืนขึ้นไปบนหลังคา  ช่วยกันรื้อหลังคาตรงที่ พระเยซูประทับอยู่  แล้วหย่อนที่นอนซึ่งคนเป็นอัมพาตนอนอยู่ลงไป  เมื่อพระเยซูทรงเห็นถึงความเชื่อ  ความรักและความศรัทธาของพวกเขา   จึงตรัสกับคนที่เป็นอัมพาตนั้นว่า  "ลูกเอ๋ย  บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว"

   ชาย ทั้ง สี่คน  ไ ม่เพียงเอาชนะอุปสรรคที่พวกเขาต้องเผชิญเท่านั้น  แต่พวกเขายังทำให้เพื่อนของเขาที่ช่วยตัวเองไม่ได้  มีโอกาสชนะไปด้วย 

    ปัจจัยที่ทำให้คนเหล่านี้ชนะอุปสรรคได้  คือ  ความรัก  ที่มีให้กับเพือน   ความศรัทธา ในองค์พระเยซูคริสต์

     เช่นกันครับ   ถ้ามีเรามีความรัก   เราเองก็จะสามารถชนะทุกๆสิ่งได้   เราจะชนะศัตรูได้ด้วยความรัก   ชนะคู่แข่งได้ด้วยความรัก

 "ดังนั้น ยังตั้งอยู่ 3 สิ่ง  คือ  ความเ ชื่อ  ความหวังใจ  และความรัก   แต่ความรักใหญ่ที่สุด"

 

 

 

 

 ส่วนหนึ่งจากหนังสือ  :  สู้มาตั้งนาน แล้วฉันจะมีชัยซะที   FEBC(สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ)

edit @ 4 May 2009 17:16:35 by perfectlove

edit @ 4 May 2009 17:16:48 by perfectlove

Comment

Comment:

Tweet

อืม ความรักสร้างโลก

#1 By E.T.*** on 2009-05-04 22:20